TAPEM
TABUNG AMANAH PENDIDIKAN NEGERI MELAKA

CAJ-CAJ YANG DIKENAKAN KEPADA PEMINJAM

KADAR CAJ (SETAHUN) KETERANGAN
2% Dikenakan kepada peminjam yang memohon penangguhan pembayaran balik kerana melanjutkan pelajaran.
4% Dikenakan kepada peminjam yang telah tamat tempoh bayaran balik pinjaman.

 

* Berdasarkan kepada baki pinjaman


Tarikh Akhir Kemaskini :: 25-11-2016 :: 11:57 AM