TAPEM
TABUNG AMANAH PENDIDIKAN NEGERI MELAKA

STATISTIK BANTUAN KE INSTITUT PENGAJIAN TINGGI

TAHUN
BIL. PELAJAR
JUMLAH AMAUN (RM)
2008
1376
453,400.00
2009
11995
3,775,700.00
2010
6057
2,114,900.00
2011
7053
2,490,700.00
2012
7132
2,547,650.00
2013
6495
2,324,200.00
2014
6550
2,349,200.00
2015
6735
2,406,800.00
2016
5204
1,883,000.00
JUMLAH
58,597
20,345,550.00

Tarikh Akhir Kemaskini :: 27-11-2016 :: 08:52 PM