TAPEM
TABUNG AMANAH PENDIDIKAN NEGERI MELAKA

FUNGSI UNIT

Unit Pentadbiran

  • Perlantikan kakitangan
  • Urusan permohonan jawatan, elaun-elaun dsbnya
  • Urusan permohonan cuti
  • Urusan surat masuk
  • Urusan fail & rekod
  • Penyediaan Mesyuarat Lembaga dan Mesyuarat TAPEM
  • Penyediaan Bajet Tahunan
  • Urusan keselamatan dan Penyelenggaraan pejabat
  • Pengeluaran & penyediaan Pesanan Tempahan (L/O)
  • Urusan fail-fail dan surat menyurat Pengurus Besar
  • Urusan mesyuarat dan tugas-tugas rasmi Pengurus Besar
  • Urusan jadual harian Pengurus Besar
  • Urusan untuk tindakan segera Pengurus Besar
  • Urusan Mesyuarat Pengurusan bagi Bahagian
  • Urusan tuntutan, perjalanan, cuti Pengurus Besar
  • Penyelenggaraan setiap PC dan Sistem Pinjaman TAPEM serta dikemaskinikan
  • Menguruskan 'back-up' bagi sistem
  • Memberi bimbingan teknikal/informasi pengguna PC jabatan dan sistem
  • Menyediakan pelbagai laporan dan bahan-bahan taklimat
  • Menyediakan sistem kawalan
  • Mengemaskini Laman Web dan penyelenggaraan
  • Buku Indeks dan Penyelenggaraan Kenderaan
  • Penyediaan Inventori

Unit Kewangan

  • Pengurusan Kewangan
  • Penyata Kewangan
  • Penyata Akaun Berakhir 31 Disember
  • Penyata Akaun Semasa
  • Penyata Penyesuaian Bank Akaun dan Kunci Kira-kira
  • Penyata Prestasi Bajet
  • Penyediaan Bajet Tahunan
  • Penyediaan Gaji & Emolumen dan Percukaian (EC) Staf
  • Urusan Pembayaran
  • Rekupan Panjar Runcit
  • Penyelenggaraan Buku Vot

Unit Kutipan

  • Urusan Kutipan PWPT
  • Urusan Kemasukan cek-cek/tunai ke bank
  • Urusan merekod buku tunai dan Penyata Pemungut
  • Penyediaan Jurnal PWPT
  • Penyediaan Laporan Tunggakan Bayaran
  • Urusan Tindakan terhadap peminjam

Unit Operasi

  • Urusan Kaunter
  • Urusan permohonan Biasiswa Kecil/Insentif
  • Urusan permohonan PWPT
  • Urusan kemasukan data-data permohonan Biasiswa Kecil/Insentif, dan PWPT
  • Penyediaan Indeks rujukan Peminjam dan Buku Daftar
  • Penyediaan bagi taklimat PWPT
  • Penyediaan Fail-fail Peminjam
  • Penyediaan Laporan Permohonan :
    • PWPT
    • Biasiswa Melaka
    • Bantuan Sekolah Rendah


Tarikh Akhir Kemaskini :: 26-01-2020 :: 10:52 AM