TAPEM
TABUNG AMANAH PENDIDIKAN NEGERI MELAKA

FUNGSI UNIT

Unit Pentadbiran

 • Perlantikan kakitangan
 • Urusan permohonan jawatan, elaun-elaun dsbnya
 • Urusan permohonan cuti
 • Urusan surat masuk
 • Urusan fail & rekod
 • Penyediaan Mesyuarat Lembaga dan Mesyuarat TAPEM
 • Penyediaan Bajet Tahunan
 • Urusan keselamatan dan Penyelenggaraan pejabat
 • Pengeluaran & penyediaan Pesanan Tempahan (L/O)
 • Urusan fail-fail dan surat menyurat Pengurus Besar
 • Urusan mesyuarat dan tugas-tugas rasmi Pengurus Besar
 • Urusan jadual harian Pengurus Besar
 • Urusan untuk tindakan segera Pengurus Besar
 • Urusan Mesyuarat Pengurusan bagi Bahagian
 • Urusan tuntutan, perjalanan, cuti Pengurus Besar
 • Penyelenggaraan setiap PC dan Sistem Pinjaman TAPEM serta dikemaskinikan
 • Menguruskan 'back-up' bagi sistem
 • Memberi bimbingan teknikal/informasi pengguna PC jabatan dan sistem
 • Menyediakan pelbagai laporan dan bahan-bahan taklimat
 • Menyediakan sistem kawalan
 • Mengemaskini Laman Web dan penyelenggaraan
 • Buku Indeks dan Penyelenggaraan Kenderaan
 • Penyediaan Inventori

Unit Kewangan

 • Pengurusan Kewangan
 • Penyata Kewangan
 • Penyata Akaun Berakhir 31 Disember
 • Penyata Akaun Semasa
 • Penyata Penyesuaian Bank Akaun dan Kunci Kira-kira
 • Penyata Prestasi Bajet
 • Penyediaan Bajet Tahunan
 • Penyediaan Gaji & Emolumen dan Percukaian (EC) Staf
 • Urusan Pembayaran
 • Rekupan Panjar Runcit
 • Penyelenggaraan Buku Vot

Unit Kutipan

 • Urusan Kutipan PWPT
 • Urusan Kemasukan cek-cek/tunai ke bank
 • Urusan merekod buku tunai dan Penyata Pemungut
 • Penyediaan Jurnal PWPT
 • Penyediaan Laporan Tunggakan Bayaran
 • Urusan Tindakan terhadap peminjam

Unit Operasi

 • Urusan Kaunter
 • Urusan permohonan Biasiswa Kecil/Insentif
 • Urusan permohonan PWPT
 • Urusan kemasukan data-data permohonan Biasiswa Kecil/Insentif, dan PWPT
 • Penyediaan Indeks rujukan Peminjam dan Buku Daftar
 • Penyediaan bagi taklimat PWPT
 • Penyediaan Fail-fail Peminjam
 • Penyediaan Laporan Permohonan :
  • PWPT
  • Biasiswa Melaka
  • Bantuan Sekolah Rendah


Tarikh Akhir Kemaskini :: 26-01-2020 :: 10:52 AM