: Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka
Carian: 
  Cetak  
 

Bantuan ke Institut Pengajian Tinggi

KELAYAKAN PERMOHONAN

1. Permohonan yang layak dipertimbangkan mestilah terdiri daripada "ANAK NEGERI MELAKA" yang ditaktrikan seperti berikut:

a) Pemohon lahir di Negeri Melaka; atau

b) Ibu/bapa lahir di Negeri Melaka; atau

c) Menetap/bermastautin di Negeri Melaka sekurang-kurangnya 10 Tahun

2.  Permohonan bagi kemasukan kali pertama untuk satu tahap pengajian sahaja. Permohonan hendaklah dibuat dalam tempoh 6 (Enam) bulan dari tarikh pendaftaran  (Kemasukkan) ke IPT. Permohonan yang diterima selepas tempoh tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

 

PERINGKAT PENGAJIAN DAN AMAUN

1. Diploma                               RM 300.00

2. Ijazah/Sarjana/PhD                RM 400.00


CARA PERMOHONAN

1. Borang boleh didapati di pejabat TAPEM pada waktu pejabat. Sila bawa bersama surat tawaran IPT untuk rujukan.

 

 
96271
21896